ARKADIUSZ MAZURKIEWICZ

BODY SPIRITUALITY

"Duchowość Ciała"


Czy nasze ciało nie jest świątynią boskości? Świątynią, która czeka na czuły dotyk naszej uważności? ‘Duchowość ciała’ to seria obrazów odzwierciedlająca głęboką wewnętrzną podróż. Podróż do świata medytacji, kontemplacji, modlitwy, która pomaga artyście połączyć się z jego ciałem, zrozumieć, zaakceptować i pokochać je na nowo. Jego obrazy tworzą most między tym co widzialne a niewidzialne, między sferą fizyczną a duchową. To połączenie tych dwóch biegunów jest dla malarza kwintesencją jego artystycznego, jak i osobistego rozwoju. Malowanie kobiecych postaci, jest formą ujawnienia jego budzącej się wrażliwości, jego tęsknoty za czułością i niewinnością. Nagość - symbol otwartości, intymności i szczerości - naszego naturalnego stanu, w którym rodzimy się jako bezbronne dzieci wszechświata. Jest ona także symbolem duchowego i moralnego piękna, czystej obecności, która pozwala nam żyć w jedności z boskością. Złote aureole - to właśnie ta boskość, prawda, miłość, wszechobecne źródło kreatywności i inspiracji. ‘Duchowość ciała’ to wezwanie do otwarcia się na boską wyższą świadomość, która jak małe ziarnko zasiane w sercu każdego z nas, czeka na rozkwit.

Ilu