ARKADIUSZ MAZURKIEWICZ

BODY SPIRITUALITY

 

The Moment... 
Cena 800 zł. (60 x 90 cm) 

Inward. Nie zapominaj słać miłości: ziemi, wodzie, niebu. 
Cena: 800 zł (60 x 100 cm)

 

 
 
 
 
Miejsce, którego szukasz, jest miejscem, z którego szukasz. Mooji
Cena: 850 zł. (50 x 100 cm)

Wenus. 

cena: 1000 zł (50 x 100 cm)

Breathe - embrio. Wzrastasz?
Cena: 750 zł (50 x 120 cm)

 
 
 

Breathe - full golden circle.
Cena: 750 zł (50 x 120 cm)

 
Breathe - luna.
Cena: 750 zł (50 x 120 cm)
 
Breathe - Soul
Cena: 800 zł. (50 x 120 cm)
 
Bogini.
ceba 1200 zł (60 x 120 cm)
Hummingbird
Cena 650 zł.  (80 x 80 cm)
 
Hummingbird - round.
Cena: 750 zł. (średnicy płótna - 80 cm)
 
Golden Full Moon.
Cena 800 zł. (70 x 100 cm)
"Odczuwałem potrzebę wielkiej pielgrzymki, więc siedziałem spokojnie przez trzy dni i Bóg przyszedł do mnie."
Queen Sirsasana. Czy jesteś gotów unieść serce ponad głowę?
Cena 750 zł. (50 x 120 cm)
 
 
Seeking Soul
Cena: 750 zł. (50 x 120 cm)
 
 
 
Breathe & Queen Sirsasana
Cena 1450 zł. (dyptyk -  2 x 50 x 120 cm)
 
Serenity
Cena: 1200 zł. (50 x 100 cm)
 
Blessed We Are
Cena: 800 zł. (50 x 80 cm)
Beginning
Cena: 800 zł. (50 x 80 cm)
Home. Silence Inside - round
Cena: 1400 zł. (średnica podobrazia - 80 cm)
obraz inspirowany twórczością Arkadiusza Branickiego.
Home
Cena: 1400 zł. (60 x 80 cm)
 
Home with poetry
Cena 2400 zł. (dyptyk - 2 x 60 x 80 cm)
 
Echo meeting Echo
Cena: 1400 zł. (80 x 80 cm)
obraz inspirowany twórczością Arkadiusza Branickiego.
Balasana
Cena: 750 zł. (60 x 80 cm)
 
Balasana & Balasana
Cena: 750 zł. (50 x 100 cm)
 
Dusk - Zmierzch 
Cena 750 zł. (50 x 80 cm)
 
O świcie kochany
Cena 800 zł. (50 x 80 cm)
 
 
O świcie kochany - dyptyk
Cena 1400 zł. (2 x 50 x 80 cm)
O świcie kochany & Me - dyptyk
Cena 1400 zł. (2 x 50 x 80 cm)
Me
cena: 750 zł (60 x 100 cm).
Transformacja. Sięgnij wysoko gwiazd, żeby przypomnieć sobie kim jesteś. Potem zejdź na Ziemię znów, by przynieść gwiazdy Tu.
Cena 800 zł. (60 x 90 cm)
 
Between & Above
Cena: 800 zł. (60 x 90 cm)
Inside
Cena 750 zł. (50 x 80 cm)
Sirsasana 1. Unieś serce ponad głowę. 
Cena 750 zł. (60 x 120 cm)
Sirsasana 2 
Cena 750 zł. (60 x 120 cm)
Sirsasana 3 
Cena 750 zł. (60 x 120 cm)
Sirsasana 1 & 2 & 3 - tryptyk.
Cena: 2100 zł (3 x 60 x 120 cm)
Sirsasana (tryptyk)
Sirsasana 4 
Cena 750 zł. (50 x 120 cm)
 
Simply Looking Up
Cena: 750 zł (60 x 90 cm)
Flow 
Cena: 750 zł. (60 x 90 cm)
 
The Entrance 
Cena: 1400 zł. (60 x 80 cm)
obraz inspirowany twórczością Arkadiusz Branickiego
 
Entrance with poetry
Cena: 2400 zł. Dyptyk 2 x 60 x 80 cm.
 
 
Pełnia - Full Moon
Cena: 800 zł. (60 x 100 cm)
 
Just Stay Quite & Empty - Let It  Play 
Cena: 950 zł. (60 x 100 cm)
 
Connection & Full Moon - dyptyk
Cena: 1500 zł. (2 x 60 x 100 cm)
Radian Light 
Cena: 900 zł. (60 x 100 cm)
Mantra.
cena: 1100 zł (80 x 80 cm)
 
Sirsasana & Simply Looking Up - dyptyk
Cena: 1450 zł. (60 x 120 oraz 60 x 90 cm)
Nayaz Prayer
Cena: 850 zł. (60 x 100 cm)
Lotos with chakras 
Cena: 1100 zł. (60 x 100 cm)
Lotos - point
Cena: 750 zł. (50 x 80 cm)
Lotos - round
Cena: 1100 zł. (podobrazie o średnicy 80 cm)
Lotos round & silver dust
Cena: 1100 zł. (podobrazie o średnicy 80 cm)
 
Hannah 
Cena: 700 zł. (60 x 80 cm)
 
Cat 
Cena: 1400 zł. (60 x 80 cm)
obraz inspirowany twórczością Arkadiusza Branickiego
 
Scorpio
Cena 850 zł. (60 x 90 cm)
Yoni - Źródło
Cena: 750 zł. (50 x 80 cm)
Metanoia - po drugiej stronie lustra
Cena: 950 zł. (75 x 115 cm)
Inside 
Cena: 750 zł. (50 x 80 cm)
Womanity 
Cena: 800 zł. (50 x 100 cm)
Within all. Sink within, sink within - within - within All sink
Cena: 800 zł. (50 x 80 cm)
 
 
 
Connection 
Cena: 850 zł. (60 x 80 cm)
 
Humility
Cena 1400 zł. (110 x 110 cm)
Child
Cena: 850 zł. (80 x 80 cm)
"Child"
 
Słońce i Czas. Wszystko istnieje dzięki tej parze spacerowiczów: Słońce i Czas
Cena: 750 zł. (60 x 60 cm)
Meeting 
Cena: 850 zł. (podobrazie o średnicy 80 cm)
Sunset 
Cena: 750 zł. (60 x 60 cm)
Sunset 2
Cena: 500 zł. (40 x 50 cm)
Salvador Dali with a golden mustache
Cena: 1100 zł. (100 x 100 cm)
Embrio
Cena: 750 zł. (50 x 80 cm)
 
Dancing (80 cm)
Spójność
cena 800 zł (50 x 80 cm)
 
 
 
Yin Yang Panda
Cena: 750 zł (okrąg o średnicy 80 cm)
Z miłości do gór. JP2
Cena: 900 zł (50 x 100 cm)
 
 
 
Voucher. Szukasz wyjątkowego jogicznego prezentu?
 
Zapytaj o dostępność